EMS sikrede fjernvarmeforsyningen

EMS sikrede at Vestforbrændingen kunne opretholde fjernvarmeforsyningen, på trods af brud på en hovedledning.

Ved anvendelse af teknikken Hot Tapping, som er udviklet af TD. Williamson, og som oftest bruges ved olie og gas rørledninger, har EMS sikret, at der fortsat er gang i fjernvarmeforsyningen fra Vestforbrændingen.

Et hul på en fjernvarmeledning på Krogshøjvej i Bagsværd kunne have medført koldt vand i hanen for mange af Vestforbrændings kunder i Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby.

Hot Tapping operationen består i at svejse fittings på procesrøret imens de er under fuld drift. Herefter er det muligt at bore hul i røret og lede det varme vand udenom den beskadigede sektion, alt imens reparationen står på. Herved undgår man, at der skal startes reserveanlæg og mobilkedler op, som udover at være en bekostelig affære også er en belastning for miljøet og CO2 kvoterne, da de kører på gas.

”Vi har stor erfaring med at benytte teknikken Hot Tapping i olie- og gasindustrien, og ser det også som en helt naturlig fremgangsmåde ved projekter i fjernvarmeindustrien” udtaler CEO Kenneth S. Hagelskjær

Det er første gang, at man i Danmark benytter teknikken ved fjernvarme. Ved at benytte Hot Tapping kan man fortsætte produktionen på fuld drift, og dermed minimere driftstab. Derfor behøver man ikke længere at planlægge reparationer som disse til sommerperioden. Shut down af produktionsanlæg undgås eller udsættes ved brug af Hot Tapping.

Se nærmere om Hot Tapping her:

https://www.youtube.com/watch?v=FPA1P76fL6A